Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Mercurius Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mercurius Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Mercurius Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Mercurius Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Mercurius Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Mercurius Makelaars opgenomen informatie. Hoewel Mercurius Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Mercurius Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Mercurius Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Mercurius Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mercurius Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.